Toestemming voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van kaas vanaf een standplaats aan De Dorsvloer te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van kaas vanaf een standplaats aan De Dorsvloer te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 22 mei 2024 is door het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Borne het besluit genomen om een standplaats te vergunnen aan Kaashandel Goeken. Het betreft een standplaats aan De Dorsvloer te Borne. Dit besluit is geregistreerd onder 24uit04587. Het besluit betreft de volgende onderdelen: • Standplaatsvergunning met een plattegrond voor de exacte locatie Inzage Digitaal: U kunt de vergunning en de plattegrond kunt u digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officiëlebekendmakingen.nl. De documenten worden als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie gekoppeld (zie linker kolom). Op papier: De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. De inzage periode start op 22 mei 2024 en duurt zes weken. Procedure Belanghebbenden kunnen van 22 mei 2024 tot en met 3 juli 2024 bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website www.borne.nl/bezwaar-en-beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u geen gebruik wilt maken van het digitale bezwaarformulier dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift dan richten aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders) en sturen naar Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Voorlopige voorziening Indien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let erop dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen via info@borne.nl of telefoonnummer 074-2658686.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 23-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. 4b09a849825b0aba8d687a6a2aba9176

Gerelateerde berichten