Toestemming voor het gebruik van een alcoholvergunning aan Stationsstraat 42 te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het gebruik van een alcoholvergunning aan Stationsstraat 42 te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op 10 juli 2024 een besluit genomen op de aanvraag met betrekking tot een alcoholvergunning. Het besluit is geregistreerd onder 24uit04818. De aanvraag gaat over het uitoefenen van een commercieel horecabedrijf aan Stationsstraat 42 te Borne. Het besluit betreft de volgende onderdelen: • Alcoholvergunning (inrichting) Inzage Digitaal: U kunt de vergunning digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officiëlebekendmakingen.nl. De documenten worden als 'Bekijk documenten' aan deze publicatie gekoppeld (zie linker kolom). Op papier: De stukken liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis. De inzage periode start op 10 juli 2024 en duurt zes weken. Procedure Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website www.borne.nl/bezwaar-en-beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u geen gebruik wilt maken van het digitale bezwaarformulier dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift dan richten aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester / de gemeenteraad van de gemeente Borne), en sturen naar Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Voorlopige voorziening Indien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen via info@borne.nl of telefoonnummer 074-2658686.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 11-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. 7c3c702fceda301ffe07917f5aa1cb1a

Gerelateerde berichten