Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor het uitbreidingsplan Roskam Landen, fase 2 te Hertme het ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2 met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Ontwerpbestemmingsplan Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2 maakt de realisatie van negen woningen in Hertme mogelijk. Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Op grond van artikel 12a Woningwet wordt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2 ter inzage gelegd. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2 heeft betrekking op de beeldkwaliteit van de realisatie van de nieuwe woningen. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz012-ow01. Zienswijzen Een ieder kan van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 een mening geven over de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 januari 2024 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. 906c6497b89c1aeb003a1fb1becaf8a7

Gerelateerde berichten