Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 1” en beeldkwaliteitsplan “Zwartkotteweg 1 – Hertme”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 1” en beeldkwaliteitsplan “Zwartkotteweg 1 – Hertme”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 28 mei 2024 het bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 1” en beeldkwaliteitsplan “Zwartkotteweg 1 – Hertme” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van een voormalig tenniscomplex mogelijk, waarbij zes kleinschalige, innovatieve en duurzame recreatiewoningen worden mogelijk gemaakt. Ook wordt hierbij geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het beeldkwaliteitsplan heeft daarnaast betrekking op de beeldkwaliteit van de beoogde recreatiewoningen aan de Zwartkotteweg 1 te Hertme. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de aanduidingen van recreatiewoningen op de verbeelding gering gewijzigd, zodat deze beter overeenstemmen met het beeldkwaliteitsplan en op de bestaande (te benutten) bebouwing. Ook zijn de ‘afmetingen en vorm’ voor twee recreatiewoningen in het beeldkwaliteitsplan gering gewijzigd. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan liggen van 6 juni 2024 t/m 18 juli 2024 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz020-vg01. Beroep Diegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 7 juni 2024 t/m 18 juli 2024 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voorlopige voorziening Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. e15ccdfb9005acdeda4a4c905a318583

Gerelateerde berichten