Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening bosaanleg Hoge Horst, Dashorsterweg en Hertmerweg

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening bosaanleg Hoge Horst, Dashorsterweg en Hertmerweg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 26 maart 2024 het bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening bosaanleg Hoge Horst, Dashorsterweg en Hertmerweg (ongewijzigd) vastgesteld. Het bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening bosaanleg Hoge Horst, Dashorsterweg en Hertmerweg voorziet in het wijzigen van de geldende bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in de bestemming ‘Bos’ voor een locatie aan de Hoge Horst, de Dashorsterweg en Hertmerweg. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 april 2024 t/m 16 mei 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz022-vg01 Beroep Diegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 4 april 2024 t/m 16 mei 2024 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voorlopige voorziening Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 08-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. e1b6b467f653e77222268cd011255e6b

Gerelateerde berichten