Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering aan Woolderweg te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering aan Woolderweg te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 12 september 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen van Geofoxx. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Woolderweg in Borne. Het evaluatieverslag is opgesteld door Geofoxx en getekend op 11 september 2023. Besluit 1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag. 2. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 15, tweede lid van het Besluit Uniforme Saneringen in met de nazorgmaatregelen (leeflaag). Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft. Indien op het overige deel van de locatie in de toekomst activiteiten in of op de bodem zullen plaatsvinden, zal daarvoor conform de geldende normen verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen. Overwegingen Op 24 juni 2022 hebben wij voor de locatie Woolderweg en Van Bemmelstraat in Borne de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De melding staat bij de omgevingsdienst Twente bekend onder zaaknummer Z2022-ODT-008148. Uit het evaluatieverslag van de sanering blijkt dat: oDe sanering is uitgevoerd in de periode van 2 november tot en met 22 december 2022. Einde sanering is op 4 januari 2023 gemeld; oBij deze sanering is de sterke asbestverontreiniging in de grond gesaneerd door afgraving; oDe saneringsdoelstelling is verwijdering van de asbestverontreiniging tot aan de terugsaneerwaarde “Wonen” (< 100 mg/kg.ds) en zware metalen eveneens tot aan de terugsaneerwaarde Wonen”; oTijdens de sanering zijn er diverse wijzigingen ingediend waar de omgevingsdienst mee heeft ingestemd: oDe belangrijkste wijziging is de saneringsdoelstelling in de voortuin van Woolderweg 34. Die is daar voor zware metalen gewijzigd naar aanbrengen leeflaag. De met zink verontreinigde grond op 1,0 m-mv kan door civieltechnische omstandigheden niet dieper gesaneerd worden”. oDaarnaast is op meerdere plekken een verontreiniging met zware metalen tot boven klasse wonen achter gebleven. Op enkele plekken wordt de interventiewaarde overschreden; oVerder is de saneringslocatie meerdere keren gewijzigd; oDe werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente; oEr is in totaal over circa 284 m2 ontgraven van 0,0 tot maximaal 1,0 m-maaiveld. Hierbij is circa 431 ton (ca 249 m3) grond vrijgekomen. Alle vrijgekomen sterk met asbest verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger/stort); oIn de ontgraving is totaal circa 251 m3 schone grond (

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 08-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. e9138aa801f43f260b56bb5a6b0344a4

Gerelateerde berichten