Vaststelling bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornerbroeksestraat 87a”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornerbroeksestraat 87a”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 12 december 2023 het bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornerbroeksestraat 87a” ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornerbroeksestraat 87a” voorziet in het wijzigen van de bedrijfswoning op het horecaperceel naar een reguliere woning op een woonperceel, waarbij tevens het te behouden deel van het horecaperceel is betrokken. Het plangebied ligt aan de Bornerbroeksestraat 87a te Borne en omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Borne, sectie E, nummers 5429, 5716, 5887, 5888 en 6492 (gedeeltelijk). Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2023 t/m 1 februari 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz008-vg01. Beroep Diegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 22 december 2023 t/m 1 februari 2024 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voorlopige voorziening Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. ea57fb0c5516f93f8617e0d8a8efdb80

Gerelateerde berichten