Vaststelling bestemmingsplannen “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 2” en “Buitengebied Borne, herziening Braamhaarsstraat 2 - 2b”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplannen “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 2” en “Buitengebied Borne, herziening Braamhaarsstraat 2 - 2b”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van Borne heeft op 27 september 2022 de bestemmingsplannen “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 2” en “Buitengebied Borne, herziening Braamhaarsstraat 2-2b” ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voor Schoolstraat 2 te Zenderen en achterliggend perceel aan de Lidwinaweg maakt de planologische samenvoeging van beide percelen tot één woonbestemming mogelijk. Het bestemmingsplan voor Braamhaarsstraat 2-2b te Zenderen voorziet in het afsplitsen van de bedrijfswoning van het timmerbedrijf.Inzage De vastgestelde bestemmingsplannen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 oktober 2022 t/m 16 november 2022 bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Borne. De bestemmingsplannen kunt u ook inzien op:Schoolstraat 2:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz005-vg01. De digitale bestanden van het ontwerpwijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz005-vg01.Braamhaarsstraat 2-2b:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz015-vg01. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBG2014hz015-vg01. BeroepBelanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Dit kan van 6 oktober 2022 t/m 16 november 2022 door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd.Voorlopige voorzieningHet vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-443408

Gerelateerde berichten