Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131” ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan wordt het bestaande pand (winkel, opslag en bedrijfswoning) op het perceel Hoofdstraat 131 in Zenderen (kad. bekend, gemeente Borne, sectie F, nr. 1702) getransformeerd van detailhandel naar wonen (10 appartementen voor starters/jongeren).Tegelijkertijd ligt ook het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage. Uit akoestisch onderzoek is namelijk gebleken dat als gevolg van het verkeer op de N743 een hogere geluidsbelasting dan in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders zijn dan ook voornemens om voor deze voorgenomen ontwikkeling op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen.InzageHet ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen van 27 oktober 2022 t/m 7 december 2022 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz018-ow01. De digitale bestanden van het ontwerpwijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBG2014hz018-ow01. ZienswijzenEen ieder kan van27 oktober 2022 t/m 7 december 2022 een zienswijze indienen op het zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerpbesluit hogere grenswaarde. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 200, 7620 AE Borne. Hierbij moet aangegeven worden waarop de zienswijze is gericht (ontwerpwijzigingsplan en/of ontwerpbesluit hogere grenswaarde). Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u binnen de terinzagetermijn een afspraak te maken met team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 074. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-475150

Gerelateerde berichten