Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 1

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 1.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 15 november 2022 het bestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 1’ ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Schoolstraat 1’ voorziet in de realisatie van twee levensloopbestendige woningen (twee onder een kap). Het plangebied is gelegen aan de Schoolstraat 1 in Zenderen.Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 november 2022 t/m 5 januari 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBZhz006-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.0147.BpAHBHZhz006-vg01. BeroepDiegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 25 november 2022 t/m 5 januari 2023 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-515488

Gerelateerde berichten