Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op 18 april 2023 het bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Hoofdstraat 131” gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het bestaande pand (winkel, opslag en bedrijfswoning) op het perceel Hoofdstraat 131 in Zenderen (kad. bekend, gemeente Borne, sectie F, nr. 1702) getransformeerd van detailhandel naar wonen (10 appartementen voor starters).Tegelijkertijd ligt ook het bijbehorende besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage. Uit akoestisch onderzoek is namelijk gebleken dat als gevolg van het verkeer op de N743 een hogere geluidsbelasting dan in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde zal optreden. Burgemeester en wethouders hebben dan ook voor deze voorgenomen ontwikkeling op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld.InzageHet vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen van 4 mei 2023 t/m 14 juni 2023 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz018-vg01. De digitale bestanden van het ontwerpwijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBG2014hz018-vg01. BeroepDiegene die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbesluiten en belanghebbenden bij de besluiten kunnen beroep instellen tegen deze besluiten. U kunt van 4 mei 2023 t/m 14 juni 2023 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Eventueel kunt u ook digitaal beroep instellen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op www.raadvanstate.nl voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt blijven de besluiten geldig. Wilt u dat de besluiten worden geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Eventueel kunt u het verzoek ook digitaal doen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op www.raadvanstate.nl voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2023-189182

Gerelateerde berichten