Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Borne 3A te Schijndel

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Borne 3A te Schijndel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad hebben op 23 mei 2023 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning op locatie Borne 3A te Schijndel. De aangevraagde vergunning is verleend. Het besluit betreft de activiteiten:•Bouwen•Planologische afwijkingGegevensOmschrijving: realiseren van een bijgebouw en paardenbakLocatie: Borne 3A te SchijndelZaaknummer: OV-2023-0340Indienen bezwaarschriftTegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 24 mei 2023 bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.Wanneer treedt een besluit in werking ?Het indienen van een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag voor een van de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g van de Wabo en een van rechtswege verleende vergunning, treedt pas in werking na de bezwarentermijn.Voorlopige voorzieningAls u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.InlichtingenVoor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2023-228634

Gerelateerde berichten