Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft in zijn vergadering van 18 juli 2023 het bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23 voorziet in het uitbreiden van de noord- en zuidvleugel van het huidige Kulturhus ten behoeve van het onderbrengen van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Borne. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Bekenhorst, ’t Dijkhuis, De Aak en de Haven.Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23 de volgende wijzigingen aangebracht: Toelichting:–Aanpassen tekst ten aanzien van ‘waarde beschermd dorpsgezicht’ in paraaf 5.4;–Aanpassen tekst ten aanzien van de ‘Integrale stedenbouwkundige visie Oud Borne’ en de Structuurvisie Borne 2030 in paragraaf 4.3 ‘Gemeentelijk beleid’;–Aanpassen tekst ten aanzien van het parkeren voor wat betreft een representatieve invulling van hetgeen op grond van het bestemmingsplan maximaal mogelijk is, in paragraaf 3.3.3;Verbeelding:–Het bouwvlak van het werkhuis is veranderd van vorm, conform onderstaande tekening (zie rode lijn voor de nieuwe contour van het gebouw):Inzage Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van dag na publicatie van donderdag 27 juli 2023 t/m donderdag 7 september 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz004-vg01. BeroepDiegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van vrijdag 28 juli 2023 t/m donderdag 7 september 2023 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 24-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. gmb-2023-363951

Gerelateerde berichten