Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, parapluplan erfmolens

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, parapluplan erfmolens.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Borne, parapluplan erfmolens ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, parapluplan erfmolens voorziet in het herstellen van een omissie uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied Borne, waarmee de ashoogte van windturbines binnen het agrarisch bouwvlak maximaal 15 meter mag bedragen in plaats van de tiphoogte.InzageHet ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBGprperfmolens-ow01. ZienswijzenEen ieder kan van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 januari 2024 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. gmb-2023-544660

Gerelateerde berichten