Maatwerkvoorschriften Twickelerblokweg 9 te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Maatwerkvoorschriften Twickelerblokweg 9 te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11 oktober 2022 is een verzoek ontvangen tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput op het vuilwaterriool bij de bereiding van voedingsmiddelen in de inrichting gelegen aan de Twickelerblokweg 9 te Borne.Op grond van de opgenomen overwegingen en artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer is besloten het verzoek om maatwerkvoorschriften te weigeren.MotiveringHet lozen van vethoudend afvalwater in een vuilwaterrioolstelsel zonder vetafscheider en slibvangput kan leiden tot verstoppingen. Zelfs als er nog geen sprake is van verstopping, kan gestold vet de afvoercapaciteit van de riolering nadelig beïnvloeden. Het is dus van belang dat voorkomen wordt dat er vet in het riool terecht komt.In artikel 3.131, vierde lid, van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat, wanneer er vanuit de inrichting afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt geloosd, het vethoudend afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander niet- vethoudend afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en slibvangput. Op grond van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit kan bij maatwerkvoorschriften worden bepaald dat het lozen zonder vetafscheider en slibvangput is toegestaan indien, gelet op het vetgehalte in het te lozen water in combinatie met de hoeveelheid te lozen water, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorziening voor het beheer van afvalwater.OverwegingenUit het verzoek met bijlagen is gebleken dat niet op kleine schaal voedingsmiddelen worden verwerkt en bereid. De omvang van deze activiteiten is zodanig dat niet meegewerkt kan worden aan het lozen van het vrijkomende afvalwater, afkomstig van deze activiteiten, zonder dat dit door een daartoe geïnstalleerde vetafscheider wordt geleid. Ook is niet aangetoond dat het vrijkomende afvalwater zodanig weinig vetten en/of oliën bevat, dat meegewerkt zou kunnen worden aan het verzoek. Daarom is besloten het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput op het vuilwaterriool bij de bereiding van voedingsmiddelen, te weigeren.BezwaarBinnen zes weken na bekendmaking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE te Borne. Dit besluit is bekendgemaakt door toezending op 2 juni 2023 aan de inrichtinghouder. Bezwaar kan derhalve worden ingediend tot en met 14 juli 2023.Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van dit besluit wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. gmb-2023-545639

Gerelateerde berichten