Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 – Loodijk 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Zwartkotteweg 6 Hertme

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 – Loodijk 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Zwartkotteweg 6 Hertme.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor het Rood voor Rood-project aan de Zwartkotteweg 6 te Hertme het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 – Loodijk 2 en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Zwartkotteweg 6 Hertme met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.OntwerpbestemmingsplanHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 – Loodijk 2 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 – Loodijk 2 maakt de herontwikkeling van een voormalig agrarisch erf in het kader van de Rood voor Rood regeling aan de Zwartkotteweg 6 mogelijk. Aan de Loodijk 2 heeft de sloop van (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing plaatsgevonden. Ontwerp-beeldkwaliteitsplanOp grond van artikel 12a Woningwet wordt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Zwartkotteweg 6 Hertme ter inzage gelegd. Het ontwerpbeeldkwaliteitplan Zwartkotteweg 6 Hertme heeft betrekking op de beeldkwaliteit van de realisatie van de nieuwe woningen aan de Zwartkotteweg 6 te Hertme.InzageHet ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-ow01. ZienswijzenEen ieder kan van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 een mening geven over de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 januari 2024 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. gmb-2023-548245

Gerelateerde berichten