Ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornsche Maten”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornsche Maten”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornsche Maten” ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan voorziet in de planologische reparatie, ontwikkeling en aanpassing van een aantal punten met betrekking tot met name De Veste en De Maten. De belangrijkste zijn: -Aanpassing stedenbouwkundige schets/verkaveling van een deel van De Maten;-Mogelijkheid tot ondergronds parkeren onder de openbare ruimte bij De Veste;-Kleine aanpassing planologische bouwmogelijkheden van sporthal De Veste;-De weg Aakamp wordt planologisch op de juiste wijze geregeld;-Opnemen voorwaardelijke verplichting t.b.v. het verplicht aanplanten en in stand houden van hagen en hederahekwerken ter afscheiding van percelen (bestemmingen 'Wonen-Eschmaten en De Maten A en B’, 'Wonen-Eschmaten en De Maten B1' en 'Wonen');-Het verlengen van de termijn van de tijdelijke school aan de Goudbes tot 1 januari 2024;-Een reststrook 'Verkeer-verblijfsgebied' aan de Piepersveldweg wordt bestemming 'Tuin'.InzageHet ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 9 maart 2023 t/m 18 april 2023 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz007-ow01. De digitale bestanden van het ontwerpwijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz007-ow01. ZienswijzenEen ieder kan van 9 maart 2023 t/m 18 april 2023 een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u binnen de terinzagetermijn een afspraak te maken met team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 074. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2023-97867

Gerelateerde berichten