Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2” en vaststelling “Beeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2” en vaststelling “Beeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 2 juli 2024 het bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2” (gewijzigd) vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van negen woningen in Hertme mogelijk. Bij de vaststelling van het genoemde bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat hoofdzakelijk om een aanpassing inzake het groenplan (verwijderen wadi’s), het actualiseren van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en een aantal tekstuele wijzigingen. Daarnaast is een aantal (relatief beperkte) wijzigingen in de regels doorgevoerd.Tevens heeft de gemeenteraad van Borne in zijn vergadering van 2 juli 2024 op grond van artikel 12a Woningwet het “Beeldkwaliteitsplan Roskam Landen, fase 2” vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de beeldkwaliteit van de realisatie van de nieuwe woningen.Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het vastgestelde beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage van 11 juli 2024 t/m 22 augustus 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz012-vg01. BeroepDiegene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden bij het besluit kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 11 juli 2024 t/m 22 augustus 2024 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 11-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2024-299320

Gerelateerde berichten