Bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening De Horsten”

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening De Horsten”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Borne heeft in zijn vergadering van 2 juli 2024 het bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening De Horsten gewijzigd vastgesteld.Dit bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling van de nieuwbouwwijk De Horsten behorende bij de Bornsche Maten (ligging, zie afbeelding).Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening De Horsten " enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op de bestemmingen: Wonen - De Horsten 1, Wonen - De Horsten 2, Woongebied – 2 en agrarisch met waarden. Zo zijn diverse bouwregels aangepast, toegevoegd of verwijderd. Deze wijzigingen betreffen de bouwhoogte, getrapte voorgevels en bouwlagen. Verder zijn de voorwaardelijke verplichtingen in het plan verduidelijkt. Tot slot zijn er wijzigingen aangebracht aan de bouwvlakken nabij de Hemmelhorst 13/13a en is er een uitsterfregeling voor het agrarisch bedrijf opgenomen.InzageHet vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 juli 2024 tot en met 22 augustus 2024 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBHZhz014-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: https://digitaleplannen.nl/0147/. BeroepBelanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. 11 juli 2024 tot en met 22 augustus 2024 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 11-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2024-299395

Gerelateerde berichten