Toestemming voor het aanbrengen en hebben van zwerfkeien en beplanting langs de waterloop WL02665 en watervlakte WV/15050003/2, ter hoogte van Rientjesoven 20 te Borne.

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het aanbrengen en hebben van zwerfkeien en beplanting langs de waterloop WL02665 en watervlakte WV/15050003/2, ter hoogte van Rientjesoven 20 te Borne..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Kenmerk watervergunning Z-2240277Waterschap Vechtstromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het aanbrengen en hebben van zwerfkeien en beplanting op de linkeroever op een afstand van 1.5 / 2 meter uit de boveninsteek en over een lengte van 6 meter langs de waterloop WL02665 en watervlakte WV/15050003/2, ter hoogte van Rientjesoven 20 te Borne, ter plaatse van het percelen kadastraal bekend gemeente Borne, sectie I, nummers 3010 en 3031.De watervergunning is op 22 november 2022 verzonden aan de aanvrager (bekendgemaakt).Waarom publiceert het waterschap dit bericht?Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te lozen op het water, bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.InformatieVoor meer informatie over de verleende watervergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van waterschap Vechtstromen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.Bent u het niet eens met de verleende watervergunning?U kunt het waterschap tot 4 januari 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende.Bezwaar makenAls u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende watervergunning dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur, waterschap Vechtstromen, postbus 5006, 7600 GA Almelo.U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.de vergunning (het besluit);4.waarom u het niet eens bent met de vergunning (de gronden van uw bezwaar).Voorlopige voorzieningAls u bezwaar maakt stopt dit de werking van verleende watervergunning niet. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechtbank als u de uitspraak van het waterschap op uw bezwaar niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.wat het spoedeisend belang is;4.wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het verlenen van de watervergunning. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht)

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. wsb-2022-12977

Gerelateerde berichten