Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in waterloop WL02665, ter hoogte van Rientjesoven 28 te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in waterloop WL02665, ter hoogte van Rientjesoven 28 te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur heeft een omgevingsvergunning voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in waterloop WL02665, ter hoogte van Rientjesoven 28 te Borne verleend.De omgevingsvergunning is geregistreerd onder het volgende nummer Z-2449094.De omgevingsvergunning is op 22 april 2024 verzonden aan de aanvrager (bekendmaking).Waarom laat het dagelijks bestuur u dit weten?Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten of werkzaamheden uit te voeren op of bij waterstaatswerken (bijvoorbeeld een watergang of waterkering) of het onttrekken of lozen van oppervlaktewater of grondwater in beheer bij het waterschap.Met dit bericht (kennisgeving) laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren.Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning (bezwaar)?Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning door het waterschap? U kunt het waterschap tot en met 3 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de omgevingsvergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende. Bezwaar maken Als u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende omgevingsvergunning, dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur.Dit kunt u schriftelijk doen. U kunt uw brief sturen naar:het dagelijks bestuurwaterschap Vechtstromenpostbus 50067600 GA Almelo.U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.de naam van de verleende omgevingsvergunning;4.waarom u het niet eens bent met de verleende omgevingsvergunning (de gronden van uw bezwaar).U kunt ook bezwaar maken door gebruik te maken van het volgende webfomulier: https://formulieren.vechtstromen.nl/2-formulier-indienen-bezwaarschrift/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Als u bezwaar maakt stopt dit de werking van de verleende omgevingsvergunning niet. Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de Rechtbank Overijssel vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.de naam van de verleende omgevingsvergunning;4.wat uw spoedeisend belang is;5.wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via: https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor meer informatie kunt u de website van de rechtbank bezoeken: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 55 55.Voor het vragen om een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht).Informatie of vragen?Heeft u vragen over de verleende omgevingsvergunning? Wilt u de omgevingsvergunning bekijken? U kunt bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 08-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. wsb-2024-7963

Gerelateerde berichten